• BILETE     • PÅMELDING     • SKISKULE     • KAJAKKURS     • BLÅTUR     • GUIDING     • OM OSS     • UTSTYRSUTLEIGE 

Om oss
Skiskule
Kajakkurs
Blåturar
Guiding
Bilete
BileteBilete frå padlekurs på Vigra i 2008

Her finn du ei samling bilete frå ei flott kurshelg på Vigra. Ei stor takk til Jill Kristin Ø.Remme for mesteparten av bileta.
Bilete frå padlekurs 2006

Her finn du ei samling bilete frå eit par av padlekursa i 2006. Ei stor takk til Thøger Espeseth og Barbara Andersen for mesteparten av bileta.
Bilete frå padlekurs 2007 og 2008

Her finn du ei samling bilete frå eit par av padlekursa i 2007 og 2008. Ei stor takk til Per Børge Flemseter og Stig Evan Vik for mesteparten av bileta.
Bilete frå blåturar

Her ligg nokre bilete av bedrifter og grupper som har vore på blåtur-
arrangement saman med oss. Skileik på fjellet, god mat på Skålholten, padling på Langeneset m.m.
Bilete frå skiskulen

Her er bilete frå skiskulen i aktivitet på Fjellsetra og på Strandafjellet. Kurs for barn, vaksne og grupper på fleire nivå.